экспресс на фб
logo mps express
Slider

+38 (093) 22-99-442+38 (044) 22-99-442+38 (066) 22-99-442+38 (097) 22-99-442info@mps.com.ua

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС»

редакція № 12.19-1 від 05.12.2019

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

 • 1.1. Заявка на перевезення – повна заявка, яка заповнюється на сайті Виконавця https://мпс.укр, що містить інформацію про Відправника, Отримувача, Замовника послуги, вартість, вміст, вагу, кількість місць та розміри міжнародного стандарт відправлення, та що є підтвердженням замовлення послуги.
 • 1.2. Інвойс – це документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага ті інші), умови поставки і відомості про відправника та отримувача.
 • 1.3. Міжнародне стандарт-відправлення (далі – МСВ) – належним чином упаковані документи, товари та інші предмети (крім заборонених законодавством України або країни призначення до переміщення через митний кордон), що перевозяться перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки отримувачу у визначений термін на підставі заявки на перевезення, крім товарів, що належать громадянам та переміщуються ними у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі.
 • 1.4. Замовник – платник послуг за доставку (перевезення) МСВ.
 • 1.5. Відправник – фізична або юридична особа, що вказується в заявці на перевезення в якості відправника.
 • 1.6. Отримувач – фізична або юридична особа, що вказується в заявці на перевезення в якості отримувача.
 • 1.7. Договір – договір про надання послуг з міжнародної стандарт-доставки, що укладається між Замовником та ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (надалі – МПС або Виконавець) в письмовій формі на паперовому носії.
 • 1.8. Публічний договір – договір, який розміщено на сайті https://мпс.укр/ і укладається між Замовником – фізичною особою та МПС та ФОП Олійник В.В. (надалі – Субвиконавець), разом ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» та ФОП Олійник В.В. (надалі – Виконавці) через приєднання Замовника до його умов шляхом вчинення останнім дій, спрямованих на отримання послуг Виконавців, а саме передачі Замовником Виконавцям відправлення за заявкою на перевезення.
 • 1.9. Субвиконавець – безпосередній виконавець або найманий працівник компанії, або будь-яка інша фізична або юридична особа, яка безпосередньо і/або опосередковано надає послуги.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 2.1. Ці Умови надання послуг ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» та ФОП Олійник В.В. (далі – Умови) застосовуються (є невід’ємною частиною) до всіх договорів про надання послуг з міжнародної стандарт-доставки, укладених між ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС», ФОП Олійник В.В. і фізичними або юридичними особами та регулюють порядок надання комплексу послуг, пов’язаних з міжнародною стандарт-доставкою відправлень з території України. Умови застосовуються в тій версії, яка діє на момент передачі МСВ для надання послуг МПС. Актуальна версія Умов публікується на веб-сайті Виконавця за адресою: https://мпс.укр (надалі – Сайт) і набирає чинності з дня її публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку переглянути (змінити) ці Умови. Замовник зобов’язаний час від часу перевіряти Умови. Здійснення Замовником дій, передбачених п.2.3 Умов
 • 2.2. Шляхом передачі Замовником відправлення МПС для надання послуг доставки (перевезення) Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями цих Умов, чинними на момент передачі відправлення, та зобов’язується їх виконувати незалежно від наявності/ відсутності в заявці на перевезення підпису Відправника.
 • 2.3. В питаннях необхідної документації, списку заборонених товарів тощо, дані Умови регулюються законодавством країн Відправника і Отримувача.
 • 2.4. МПС вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Замовником, а також вправі самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.
 • 2.5. У випадку наявності розбіжностей між текстом Договору/Публічного договору та цими Умовами, пріоритет мають положення цих Умов.
 • 2.6. Недійсність будь-якого з положень цих умов не тягне за собою недійсність інших положень, а також умов перевезень в цілому.

3. ВИДИ, ВАГА ТА ДОПУСТИМІ ГАБАРИТИ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 3.1. При міжнародній доставці виділяються 2 типи відправлень:
  • 3.1.1. Відправлення документального характеру – ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, копії документів, оригінали документів, які не заборонені до міжнародного перевезення, будь які повідомлення, що не мають комерційної цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів відповідної країни.
  • 3.1.2. Вантаж – відправлення, вмістом якого є предмети, речі, майно, електронні носії інформації, товари чи матеріали із заявленою вартістю. Таке відправлення обов’язково супроводжується Інвойсом, підлягає митному оформленню як в країні відправлення, так і в країні призначення. Забороненими до приймання відправленнями вважаються такі, вміст яких знаходиться на Сайті.
 • 3.2. Вартість доставки МСВ визначається за тарифами, в гривнях, згідно з типом відправлення, країною відправлення та отримання, містом отримання, вагою та обраною послугою.
 • 3.3. Для надання послуг з міжнародної стандарт-доставки згідно цих Умов приймаються відправлення з обмеженнями у відповідності до типу сервісу, що зазначені на Сайті.
 • 3.4. У випадку, якщо відправлення повинно транспортуватися лише за певних умов, не заборонених даними Умовами, або їх вага чи габарити більші за обмеження для стандартного формату, доставка таких МСВ можлива лише за попереднім узгодженням, а терміни та вартість можуть відрізнятися від поданих у тарифах. Виконавці мають право відмовити у прийманні відправлень, умови транспортування яких не може задовольнити. У випадку, якщо Відправник попередньо не повідомив про необхідні умови доставки відправлення, Виконавці не відповідають за наслідки при недодержанні даних умов.
 • 3.5. Фактична вага визначається шляхом зважування відправлення на вагах.
 • 3.6. Об’ємна вага визначається вимірюванням габаритів відправлення за формулою:
  ОБ’ЄМНА ВАГА [КГ] = Довжина [м] × Ширина [м] × Висота [м] × 167.
  Якщо відправлення має неправильну геометричну форму (є частини, які виступають), то об’ємна вага вимірюється за його крайніми габаритами.
 • 3.7. Розрахунок вартості за перевезення відправлення відбувається по більшому значенню з об’ємної та фактичної ваги, якщо не зазначене інше, в залежності від типу сервісу (послуги).
 • 3.8. Вага відправлення може бути перевірена Виконавцями та змінена у випадку її невідповідності із заявленою. Вартість відправлення, в свою чергу, також може бути збільшена. За запитом Відправника / Отримувача Виконавці можуть надати інформацію про зміну вартості у зв’язку з контрольним зважуванням.

4. УПАКОВКА ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 4.1. Відправник несе повну відповідальність за забезпечення належної внутрішньої та зовнішньої упаковки відправлення, з метою достатнього захисту його вмісту від ризиків пошкодження, що виникають при транспортуванні, обробці та сортуванні з використанням автоматизованого сортувального обладнання та автоматичних пристроїв для завантаження, перевантаження та розвантаження, а також при необхідності, від різних кліматичних умов. Упаковка повинна виключати можливість доступу до вмісту відправлення не залишаючи слідів розкриття. Відправник несе повну відповідальність за дотримання вищезазначених вимог до пакування відправлення.

5. ЗАБОРОНЕНІ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

 • 5.1. Виконавці не приймають до транспортування МСВ, вміст яких складають заборонені та небезпечні предмети. Актуальний перелік небезпечних, заборонених та таких, що не приймаються до транспортування відправлень розміщується на Сайті: https://мпс.укр/. Відправник зобов’язується час від часу перевіряти та звірятися із вказаним переліком.
 • 5.2. Передаючи відправлення для транспортування МПС, Відправник підтверджує що відправлення не містить небезпечних або заборонених до перевезення предметів у відповідності до цього розділу. МПС має право перевірити вміст відправлення. У разі виникнення у Відправника сумнівів стосовно збереження відправлення в процесі транспортування, Відправник повинен поінформувати МПС та звернутися із запитом щодо можливості перевезення Відправлення з урахуванням особливостей Відправлення. Якщо Відправник не проінформував МПС про зазначені особливості, шляхом направлення листа, вважається, що Відправлення не містить предметів, які є небезпечними, забороненими або такими, що не допускаються до перевезення Виконавцями.
 • 5.3. Відправник несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникають у зв’язку з відвантаженням Відправлень, які не допускаються до транспортування згідно з цим розділом або у випадках, коли Виконавців не було належним чином поінформовано про особливості транспортування Відправлення.
 • 5.4. У разі порушення Відправником умов, зазначених у п. 5.1 цих Умов, або умов повідомлення, описаних у п. 5.2, будь-яка відповідальність за втрату або пошкодження з боку Виконавців виключається.
 • 5.5. Виконавці залишають за собою право, без будь-якої відповідальності та подальших претензій зі сторони Замовника, відмовитися приймати або зупинити надання послуги щодо небезпечних для перевезення або заборонених законодавством чи правилами Виконавців відправлень.
 • 5.6. Якщо Відправник передає Виконавцям відправлення, яке не відповідає будь-якому обмеженню або умові, викладеним в цих Умовах, без письмової згоди Виконавців, Виконавці не відшкодовують будь-які збитки, які Відправник може понести в зв’язку з перевезенням Виконавцями такого вантажу, включаючи провізну плату.

6. ПЕРЕВІРКА БЕЗПЕКИ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 6.1. Виконавці мають право здійснювати перевірку відправлень на предмет їх відповідності умовам безпеки та відсутності заборонених до транспортування предметів згідно п. 5.1. цих Умов. Перевірка безпеки здійснюється шляхом використання рентгенівських променів або шляхом розкриття відправлення. Відправник безумовно погоджується з такими перевірками безпеки відправлень.
 • 6.2 Якщо за результатами перевірки безпеки відправлення, яке передбачало розкриття відправлення виявлено, що вміст не є небезпечним або забороненим до перевезення, таке відправлення належним чином упаковується та продовжує рух до аеропорту країни призначення.
 • 6.3. Якщо під час перевірки безпеки відправлення буде з’ясовано, що вміст відправлення є таким, що заборонений, небезпечний або не допускається до перевезення, МПС має право відмовитися від подальшого транспортування такого відправлення з обов’язковим інформуванням Відправника про таку відмову. Відправник повинен негайно здійснити забір Відправлення за власний рахунок. Якщо вміст Відправлення вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, Виконавці мають право повідомити про це правоохоронні органи або інші компетентні органи державної влади.
 • 6.4 Виконавці не несуть відповідальності за прямі або не прямі збитки, які спричинені пошкодженнями в результаті перевірок безпеки відправлень, відповідно до умов цього розділу.

7. ОГОЛОШЕНА ВАРТІСТЬ ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ОПЛАТА

 • 7.1. Оголошена вартість повинна дорівнювати реальній (ринковій) вартості відправлення.
 • 7.2. Замовник має сплачувати та відшкодовувати обґрунтовані витрати Виконавців, в т. ч. витрати по зберіганню, будь-які збитки, податки та митні збори, які можуть понести та/або сплатити Виконавці внаслідок того, що МСВ не відповідає будь-якому обмеженню або положенню, передбаченому Договором/Публічним договором та/або Умовами.
 • 7.3. Оплата за відправлення здійснюється в національній валюті України шляхом банківського переказу на рахунки Виконавців у вигляді попередньої оплати з українського банку.

8. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

 • 8.1. Для усіх МСВ необхідно заповнити заявку на перевезення, що містить наступну інформацію:
  • 8.1.1. Інформація про Відправника:
   • 8.1.1.1. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б., номер мобільного телефону та електронна пошта (e-mail) контактної особи.
   • 8.1.1.2. Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса, номер телефону та e-mail.
   • 8.1.1.3. Країна та місто відправлення.
   • 8.1.1.4. Індекс адреси відправлення.
  • 8.1.2. Інформація про Отримувача:
   • 8.1.2.1. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б., номер мобільного телефону та електронна пошта (e-mail) контактної особи.
   • 8.1.2.2. Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса, номер телефону.
   • 8.1.2.3. Країна та місто отримання.
   • 8.1.2.4. Індекс адреси отримання.
  • 8.1.3. Інформація про відправлення:
   • 8.1.3.1. Кількість вантажних місць.
   • 8.1.3.2. Опис вмісту відправлення.
   • 8.1.3.3. Фактична вага та габарити відправлення.
   • 8.1.3.4. Оголошена вартість.
  • 8.1.4. Інформація про Замовника послуги:
   • 8.1.4.1. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б., номер мобільного телефону та електронна пошта (e-mail) контактної особи.
   • 8.1.4.2. Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса, номер телефону та e-mail.
  • 8.1.5. Обраний тип сервісу доставки.
  • 8.1.6. Додаткові послуги.
  • 8.1.7. Інша інформація, яка може вплинути на якість, термін і вартість надання послуг.
 • 8.2. Замовник повинен надати документи, що підтверджують вартість відправлення.
 • 8.3. Для відправлень від юридичної особи з типом «Вантаж» мають бути оформлені проформа-інвойс або комерційний інвойс. Ці документи обов’язково повинні бути затверджені підписом та печаткою Відправника. Інвойс оформлюється Відправником і повинен бути роздрукованим на офіційному бланку юридичної особи і затверджений фірмовою печаткою (за наявності) та підписом головного бухгалтера чи керівника. Для відправлень від фізичної особи з типом «Вантаж» Відправник повинен надати МПС копію свого паспорта.
 • 8.4. Замовник повинен надати додаткові документи, що вимагаються законодавством країни Відправника або Отримувача в обов’язковому порядку.
 • 8.5. Всі дані повинні бути надані англійською та мовами країн Отримувача та Відправника, якщо це вимагається законодавчими вимогами країн Отримувача та Відправника (в іншому випадку Замовник погоджується з автоматичними перекладом та транслітерацією).
 • 8.6. За запитом державних органів при митному оформленні Відправник чи Отримувач повинен надати додаткові документи та інформацію.
 • 8.7. Відправник та/або Замовник несе відповідальність за точність та повноту даних, внесених в заявку на перевезення, та за забезпечення того, щоб були вказані адекватні контактні реквізити відправника та отримувача. Відправник відповідає за те, щоб МСВ були належним чином упаковані, позначені та марковані, щоб їхній описаний та класифікований вміст супроводжувався такою документацією, яка може (у кожному випадку) знадобитися для їх перевезення, а також дотримувалися усі вимоги Умов та чинного законодавства.
 • 8.8. Якщо в заявці на перевезення або іншій застосовній супровідній документації МПС не обирається окремий рівень обслуговування, відправка здійснюватиметься на умовах звичайної послуги, а всі відповідні збори будуть нараховуватись відповідним чином. Відправник гарантує, що усі МСВ подані для перевезення за цими умовами, відповідають обмеженням, наведеним вище, і були підготовлені у захищених приміщеннях ним самим (для відправника-фізичної особи) або надійним персоналом, або іншою стороною, що подає відправлення Виконавцям і що вони були захищені від неправомірного втручання під час підготовки, зберігання та перевезення до Виконавців. Виконавці покладаються на цю гарантію, приймаючи будь-які МСВ для транспортування. Будь які інші МСВ до транспортування не приймаються.

9. УМОВИ ПРИЙОМУ ВІДПРАВЛЕННЯ

 • 9.1. Прийом відправлень здійснюється наступними способами (якщо не було окремої домовленності між Сторонами про інше):
  • забір відправлення на адресі Відправника;
 • 9.2. Виконавці залишають за собою право відмовити Відправнику в прийомі відправлення і не буде нести при цьому жодної відповідальності.

10. УМОВИ ОДЕРЖАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 10.1. Прийом відправлень здійснюється наступними способами (якщо не було окремої домовленності між Сторонами про інше): доставка відправлення до митної зони аеропорту країни призначення.

11. МИТНИЙ ОГЛЯД І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 • 11.1. Відповідальністю Відправника є забезпечити МПС повною та точною документацією (Інвойс, сертифікат походження товару тощо) для цієї мети, а МПС діятиме від імені відправника для проходження митного оформлення. МПС надає послуги митного брокера за свій рахунок та проводить процедури з митного оформлення в рамках чинного законодавства.
 • 11.2. Відправлення підлягає митному оформленню та огляду в порядку, визначеному законодавством країн Відправника. При цьому, Виконавці мають право на вимогу митних органів:
  – надавати їм дані про вміст МСВ та/або інші відомості, необхідні для митного оформлення відправлення;
  – за рахунок Замовника здійснювати визначення якості, вантажно-розвантажувальні роботи, розкриття упаковки, огляд відправлення.
 • 11.3. Відправлення, затримані на митниці до одержання супроводжувальних документів, наявність яких передбачається митними правилами, на термін, більший ніж визначено законодавством конкретної країни, підлягає поверненню. Виконавці не несуть відповідальність за затримки та збитки, в тому числі недоотриману вигоду, в результаті таких затримок, а також за дії або бездіяльність третіх осіб.
 • 11.4. Замовник зобов’язується не допускати одночасного доручення на виконання митного оформлення МСВ МПС та третім особам. Митне оформлення проводить МПС.
 • 11.5. Якщо Відправник/Отримувач відмовився від послуг митного оформлення або Відправником/Отримувачем не вчинено дій, які необхідні для здійснення митного оформлення (не надано документи, надано не повний комплект документів, тощо) або з Відправником / Отримувачем відсутній зв’язок протягом строку, що надається для митного оформлення, таке Відправлення вважається невитребуваним.
 • 11.6. Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення та має право розпорядитися невитребуваним відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг.

12. МИТНИЙ ОГЛЯД І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В ІНШИХ КРАЇНАХ

 • 12.1. Митне оформлення в країні призначення проводиться Отримувачем (якщо не було домовленності про інше). Розмір митних платежів визначається лише після доставки в країну отримання згідно законодавства країни призначення.

13. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

 • 13.1. Сервіс «Відстеження відправлення» передбачає можливість відстежити за номером заявки на перевезення місцезнаходження відправлення. Скористатися сервісом можна на Сайті.
 • 13.2. Інші додаткові послуги є платними і можливість їх надання залежить від окремої країни.

14. ЗБЕРІГАННЯ

 • 14.1. Кількість днів «безкоштовного» зберігання з моменту прибуття відправлення в митну зону аеропорту країни призначення визначається внутрішніми правилами митної зони аеропорту країни призначення та законодавством країни призначення.

15. РОЗКРИТТЯ, ПОВЕРНЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • Виконавці мають право розкрити, повернути, використати на власний розсуд або утилізувати відправлення у відповідності до нижчезазначеного.
 • 15.1. Виконавці мають право розкрити відправлення для наступних цілей:
  • 15.1.1. З метою перевірки вмісту на предмет відповідності вкладень заявленим;
  • 15.1.2. З метою збереження вмісту пошкодженого відправлення;
  • 15.1.3. З метою ідентифікації отримувача або відправника, якщо це не може бути встановлено іншими способами;
  • 15.1.4. З метою усунення ризиків, які можуть бути спричинені відправленням, відносно будь-яких осіб або їх майна;
  • 15.1.5. З метою перевірки на предмет дотримання законодавчих вимог та розпоряджень органів державної влади.
 • 15.2. Якщо обставини, що перешкоджають доставці не можуть бути подолані, Виконавці мають право повернути відправлення Відправнику за таких умов:
  • 15.2.1. Без митного оформлення – якщо відправник/замовник не відповідає протягом 30 календарних днів на запит щодо подальших дій відносно відправлення;
 • 15.3. Якщо існують обставини, що перешкоджають доставці не можуть бути подолані, Виконавці мають право використати відправлення на власний розсуд за таких умов:
  • 15.3.1. Якщо Відправник/Замовник не відповідає на запит Виконавців щодо подальших інструкцій:
  • • протягом 30 календарних днів;
 • 15.3.2. Без отримання попередніх вказівок відправника/замовника, якщо:
  • • вміст відправлення швидко псується;
  • • стан вантажу обґрунтовує таку дію;
  • • вартість вмісту відправлення не виправдовує вартість затрат на його зберігання;
  • • вміст відправлення несе небезпеку для людей або майна;
 • 15.4. Відправник/Замовник несе відповідальність за відшкодування Виконавцям за всі витрати, які понесені Виконавцем в результаті відкриття та / або використання та / або знищення та / або повернення відправлення із-за кордону.
 • 15.5. Випадки, в яких не можливо доставити відправлення (в тому числі, але не виключно):
  • 15.5.1. Вміст відправлення заборонений законодавством країни.
  • 15.5.2. Складна політична ситуація країни.
  • 15.5.3. Відправлення з пошкодженням, що не підлягає подальшому транспортуванню.
 • 15.6. У випадках, описаних вище (за виключенням заборонених, небезпечних та пошкоджених відправлень) Виконавці за погодженням Замовника здійснюють повернення чи утилізацію даного відправлення. При цьому Замовник зобов’язується сплатити будь-які понесені Виконавцями витрати у зв’язку з поверненням чи утилізацією.
 • 15.7. Якщо погодження та гарантію оплати Замовника на повернення не одержані, впродовж 30 календарних днів після прибуття відправлення на склад Виконавців, Виконавці залишають за собою право розпоряджатися відправленням на власний розсуд без будь-якої відповідальності перед Відправником, Одержувачем та Замовником.

16. ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ ТА ЗАБОРУ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 16.1. Строки (терміни) доставки відправлень вказані в робочих днях і не включають день забору відправлення. Строки доставки є орієнтовними і не можуть бути розцінені, як чітко визначені та гарантовані, можуть відрізнятися від вказаних Виконавцями і не включають в себе:
  – день передачі МСВ до перевезення;
  – вихідні дні;
  – офіційні свята;
  – дні, по яких банківські установи не працюють;
  – тривалість (періоди) затримок, пов’язаних з перевіркою безпеки відправлень;
  – строки митного оформлення відправлень;
  – затримки, що викликані обставинами поза контролем Виконавців.
 • 16.2. Строки забору відправлення також є орієнтовними і не можуть бути розцінені, як чітко визначені та гарантовані строки забору.

17. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 17. У випадку відмови Замовника від надання послуг після заповнення та подання заявки Виконавці
  мають право стягнути з Замовника фактичну вартість виконаних на момент такої відмови робіт (вартість
  бронювання місць, складські послуги, завантаження, тощо).
  17.1. У випадку розгляду претензій, в т. ч. з метою визначення підстав, порядку та розміру
  відшкодування збитків Замовнику:

  • 17.1.1. При міжнародному повітряному перевезенні застосовуються положення: – Конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 року (Варшавська конвенція), зі змінами та доповненнями; – Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28 травня 1999 року (Монреальська конвенція), зі змінами та доповненнями. При застосуванні, положення Монреальської конвенції мають переважну силу над положеннями Варшавської конвенції.
  • 17.1.2. Якщо положення однієї з конвенцій, визначених підпунктом 16.1.1., не застосовуються, Виконавці та Замовник керуватимуться нормами відповідного національного законодавства.
 • 17.2. Про усі подані претензії Виконавці мають повідомлятися письмово у найкоротші строки:

  • 17.2.1. При міжнародному повітряному перевезенні, у випадку втрати або пошкодження вантажу, претензія надсилається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з планової (розрахункової) дати отримання вантажу.
  • 17.2.2. У випадку затримки доставки вантажу при міжнародному повітряному перевезенні претензія надсилається не пізніше 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати, коли вантаж прибув в митну зону аеропорту країни призначення.
 • 17.3. Претензія на компенсацію будь яких збитків подається в паперовій формі та має обов’язково містити наступні дані: дата складання; номери заявки на перевезення, за якими подаються претензійні вимоги; детальні причини подачі претензії (об’єми пошкоджень та/або втрат, підміна) по кожній із заявок на перевезення; розмір претензійних вимог; підпис і печатка (за наявності) Замовника.
 • 17.4. Претензії стосовно будь-яких непрямих збитків Замовника Виконавцями не приймаються.
 • 17.5. Відповідальність Виконавців:
  • 17.5.1. Межі відповідальності Виконавців.
   • 17.5.1.1. У разі повної втрати або пошкодження МСВ з вини Виконавців, Виконавці повертають Замовнику суму, що дорівнює $26/кг в перерахунку на курс НБУ на момент відшкодування коштів.
   • 17.5.1.2. У разі часткової втрати або пошкодження МСВ з вини Виконавців, Виконавці повертають Замовнику відповідну частину у відсотковому відношенню пошкоджень від $26/кг.
   • 17.5.1.3. Не дивлячись на умови підпунктів 16.5.1.1. – 16.5.1.2., якщо, відповідно до підпунктів 16.1.1. – 16.1.2., до регулювання відносин застосовуються положення однієї з конвенцій – відповідальність Виконавців встановлюється та обмежується положеннями відповідної конвенції.
  • 17.5.2. Крім випадків, коли положення конвенцій, визначених підпунктом 16.1.1., або норми відповідного національного законодавства, згідно підпункту 16.1.2., вимагають іншого, МПС не несе відповідальності:

   • – за недоставку/прострочення доставки відправлення у випадку відмови отримувача від отримання відправлення без належних для того підстав (пошкодження, втрата тощо) або надання Замовником/Відправником некоректної/неправильної інформації про умови доставки МСВ;
   • – за пошкодження МСВ без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям МСВ;
   • – за цілісність, збереженість (схоронність) МСВ або його нестачу у випадку, якщо МСВ надійшло в митну зону аеропорту країни призначення в цілій/неушкодженій упаковці, а також, якщо виявлені пошкодження упаковки не збігаються з пошкодженнями МСВ;
   • – за дотримання температурного режиму під час транспортування МСВ;
   • – за такі збитки як: витрати на альтеративне транспортування, втрата прибутку, втрата комерційних можливостей або доходу, що були завдані внаслідок невикористання МСВ у зв’язку з будь-якою його втратою, пошкодженням або затримкою доставки;
   • – якщо втрата вантажу, його пошкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій, недогляду та/або інструкцій Замовника/Відправника, не викликаних діями або недоглядом з боку Виконавців, внаслідок дефекту вантажу чи внаслідок обставин, уникнути яких Виконавці не могли і наслідки яких вони не могли відвернути;
   • – за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що Виконавці, їх службовці та агенти вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього чи для них було неможливо вжити таких заходів;
   • – у випадку донарахування Замовникові після митного оформлення МСВ Замовника та випуску МСВ під певний митний режим податків, митних платежів та зборів (у зв’язку зі зміною ставок мита, митних зборів та розмірів інших митних платежів, вимог нормативних документів та з інших підстав), а також у разі застосування до Замовника сум фінансових санкцій у зв’язку із несвоєчасною оплатою вказаних податків, митних зборів та платежів;
   • – за збитки, понесенні Замовником до чи після митного оформлення МСВ, зокрема у разі виявлення після митного оформлення митним органом недобору митних податків та зборів, а також у разі ненадання Замовником у повному обсязі документів та відомостей, необхідних для митного оформлення;
   • – за виявлення митним органом випадків здійснення Замовником контрабанди і інших злочинів у сфері митної справи, а також порушення митних правил, у тому числі при перевірці його фінансово- господарської діяльності, і повідомлення ним свідомо недостовірних відомостей при оформленні митних або інших документів;
   • – якщо вміст МСВ складався з будь–яких заборонених предметів, навіть якщо МПС помилково прийняв таке відправлення;
   • – за відмову від сплати будь-яких незаконних платежів на користь Замовника/Відправника/Отримувача;
   • – за дії чи бездіяльність Замовника, які порушують вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України до, під час чи після митного оформлення;
   • – за відмову у наданні послуг стосовно певних вантажів Замовника або стосовно усіх вантажів Замовника у випадку ненадання або несвоєчасного надання Замовником всіх необхідних документів для митного оформлення, надання Замовником неповної та/або недостовірної інформації та документів, виявлення порушення законодавства України та/або іншого застосовного законодавства з боку Замовника, а також у разі, коли у Виконавців є достатні підстави вважати, що дії або бездіяльність Замовника не відповідають законодавству, можуть привести до кримінальної або інших видів відповідальності, передбачених законодавством України та/або іншим застосовним законодавством.

 • 17.5.3. Відповідальність Виконавців за збереження МСВ припиняється з моменту його доставки до митної зони аеропорту країни призначення.
 • 17.5.4. Доставка МСВ до митної зони аеропорту країни призначення є підтвердженням доставки МСВ та виконання МПС своїх забов’язань.
 • 17.6. Відповідальність Замовника:
 • 17.6.1. Замовник несе відповідальність за повноту та правильність інформації, зазначеної в заявці на перевезення, що додається до відправлення, а також за правильність інформації про адресу, номер телефону та електронну пошту (e-mail) отримувача.
 • 17.6.2. По відправленнях, що підлягають обкладанню митними зборами Відправник/Замовник несе відповідальність за наявність, комплектність і повноту документації, необхідної для митного оформлення.
 • 17.6.3. Замовник відповідає за всі негативні наслідки (розбиття МСВ, поломку, деформацію та ін.) у разі використання неналежної упаковки МСВ (упаковки, що не відповідає особливостям МСВ, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки МСВ) та відсутності спеціального маркування.
 • 17.6.4. У випадку, якщо передане Замовником МСВ містило отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, МСВ яких перевозилися або зберігалися разом із МСВ Замовника.
 • 17.6.5. У разі застосування до Виконавців або до його посадових осіб фінансових санкцій, штрафів, інших видів фінансової відповідальності, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України, у зв’язку з наданням Замовником неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійснення інших порушень з боку Замовника, а також у зв’язку з несвоєчасним наданням Замовником необхідних для декларування документів та інформації, Замовник несе відповідальність перед Виконавцями у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавців, або сумі штрафу, накладеного на посадову особу Виконавців, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавців або його посадових осіб.
 • 17.6.7. Якщо відправник, отримувач, замовник або інша сторона не сплачує будь-яку суму за цими умовами протягом 30 календарних днів, Виконавці можуть утримувати будь-які відправлення, які вона перевозить, до отримання повного платежу, або може продати такі відправлення та спрямувати надходження на погашення боргу перед нею, при цьому вважатиметься, що Відправник / Отримувач / Замовник відмовилися від права власності на відправлення. Будь-який залишок, що не був сплачений, залишається належним до сплати.
 • 17.6.8. Якщо під час отримання МСВ Сторонами буде виявлено пошкоджене МСВ або МСВ, якого не вистачає в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які пошкодження, нестачу або відсутність вмісту МСВ всередині упаковки покладається на Відправника.

18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

 • 18.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
 • 18.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.
 • 18.3. Під значним пониженням або підвищенням температури розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої температури, за якої прийняте до транспортування МСВ, що перебуває на складі, у вантажному відсіку транспортного засобу МПС або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або знищується.
 • 18.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.