экспресс на фб
logo mps express
Slider

+38 (093) 22-99-442+38 (044) 22-99-442+38 (066) 22-99-442+38 (097) 22-99-442info@mps.com.ua

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС»

редакція № 12.19-1 від 05.12.2019

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

 • 1.1. Заявка на перевезення – повна заявка, яка заповнюється на сайті Виконавця https://мпс.укр, що містить інформацію про Відправника, Отримувача, Замовника послуги, вартість, вміст, вагу, кількість місць та розміри міжнародного експрес відправлення, та що є підтвердженням замовлення послуги.
 • 1.2. Інвойс – це документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага ті інші), умови поставки і відомості про відправника та отримувача.
 • 1.3. Міжнародне експрес-відправлення (далі – МЕВ) – належним чином упаковані документи, товари та інші предмети (крім заборонених законодавством України або країни призначення до переміщення через митний кордон), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки отримувачу у визначений термін на підставі заявки на перевезення, крім товарів, що належать громадянам та переміщуються ними у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі.
 • 1.4. Замовник – платник послуг за доставку (перевезення) МЕВ.
 • 1.5. Відправник – фізична або юридична особа, що вказується в заявці на перевезення в якості відправника.
 • 1.6. Отримувач – фізична або юридична особа, що вказується в заявці на перевезення в якості отримувача.
 • 1.7. Договір – договір про надання послуг з міжнародної експрес-доставки, що укладається між Замовником та ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (надалі – МПС або Виконавець) в письмовій формі на паперовому носії.
 • 1.8. Публічний договір – договір, який розміщено на сайті https://мпс.укр/ і укладається між Замовником – фізичною особою та МПС через приєднання Замовника до його умов шляхом вчинення останнім дій, спрямованих на отримання послуг МПС, а саме передачі Замовником МПС відправлення за заявкою на перевезення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 2.1. Ці Умови надання послуг ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (далі – Умови) застосовуються (є невід’ємною частиною) до всіх договорів про надання послуг з міжнародної експрес-доставки, укладених між ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» і фізичними або юридичними особами та регулюють порядок надання комплексу послуг, пов’язаних з міжнародною експрес-доставкою відправлень з / на територію України. Умови застосовуються в тій версії, яка діє на момент передачі МЕВ для надання послуг МПС. Актуальна версія Умов публікується на веб-сайті Виконавця за адресою: https://мпс.укр (надалі – Сайт) і набирає чинності з дня її публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку переглянути (змінити) ці Умови. Замовник зобов’язаний час від часу перевіряти Умови. Здійснення Замовником дій, передбачених п.2.3 Умов розцінюється як безумовна згода та прийняття Замовником нової версії Умов.
 • 2.2. Відправник погоджується з тим, що Отримувач має переважне право визначати та надавати вказівки Виконавцю або уповноваженій Виконавцем особі, щодо часу та місця здійснення доставки відправлення, незалежно від часу та місця доставки, які вказані Відправником та зазначені в заявці на перевезення. Проте такі зміни/виправлення допускаються тільки за погодженням з ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» та, якщо вони можуть бути враховані до того, як МЕВ буде доставлено Отримувачу.
 • 2.3. Шляхом передачі Замовником відправлення МПС для надання послуг доставки (перевезення) Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями цих Умов, чинними на момент передачі відправлення, та зобов’язується їх виконувати незалежно від наявності/ відсутності в заявці на перевезення підпису Відправника.
 • 2.4. В питаннях необхідної документації, списку заборонених товарів тощо, дані Умови регулюються законодавством країн Відправника і Отримувача.
 • 2.5. МПС вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Замовником, а також вправі самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.
 • 2.6. У випадку наявності розбіжностей між текстом Договору/Публічного договору та цими Умовами, пріоритет мають положення цих Умов.
 • 2.7. Недійсність будь-якого з положень цих умов не тягне за собою недійсність інших положень, а також умов перевезень в цілому.

3. ВИДИ, ВАГА ТА ДОПУСТИМІ ГАБАРИТИ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 3.1. При міжнародній доставці виділяються 2 типи відправлень:
  • 3.1.1. Відправлення документального характеру – ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, копії документів, оригінали документів, які не заборонені до міжнародного перевезення, будь які повідомлення, що не мають комерційної цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів відповідної країни.
  • 3.1.2. Вантаж – відправлення, вмістом якого є предмети, речі, майно, електронні носії інформації, товари чи матеріали із заявленою вартістю. Таке відправлення обов’язково супроводжується Інвойсом, підлягає митному оформленню як в країні відправлення, так і в країні призначення та може бути застраховане. Забороненими до приймання відправленнями вважаються такі, вміст яких знаходиться на Сайті.
 • 3.2. Вартість доставки МЕВ визначається за тарифами, в гривнях, згідно з типом відправлення, країною відправлення та отримання, зоною доставки, вагою та обраною послугою.
 • 3.3. Для надання послуг з міжнародної експрес-доставки згідно цих Умов приймаються відправлення з обмеженнями у відповідності до типу сервісу, що зазначені на Сайті.
 • 3.4. У випадку, якщо відправлення повинно транспортуватися лише за певних умов, не заборонених даними Умовами, або їх вага чи габарити більші за обмеження для стандартного формату (вага одного місця більша ніж 70 кг, одна зі сторін місця більша ніж 120 см), доставка таких МЕВ можлива лише за попереднім узгодженням, а терміни та вартість можуть відрізнятися від поданих у тарифі. Виконавець має право відмовити у прийманні відправлень, умови транспортування яких не може задовольнити. У випадку, якщо Відправник попередньо не повідомив про необхідні умови доставки відправлення, Виконавець не відповідає за наслідки при недодержанні даних умов.
 • 3.5. Фактична вага визначається шляхом зважування відправлення на вагах.
 • 3.6. Об’ємна вага визначається вимірюванням габаритів відправлення за формулою:
  ОБ’ЄМНА ВАГА [КГ] = Довжина [м] × Ширина [м] × Висота [м] × 200
  Якщо відправлення має неправильну геометричну форму (є частини, які виступають), то об’ємна вага вимірюється за його крайніми габаритами.
 • 3.7. Розрахунок вартості за перевезення відправлення відбувається по більшому значенню з об’ємної та фактичної ваги, якщо не зазначене інше, в залежності від типу сервісу (послуги).
 • 3.8. Вага відправлення може бути перевірена представником МПС та змінена у випадку її невідповідності із заявленою. Вартість відправлення, в свою чергу, також може бути збільшена. За запитом Відправника / Отримувача МПС може надати інформацію про зміну вартості у зв’язку з контрольним зважуванням.

4. УПАКОВКА ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 4.1. Відправник несе повну відповідальність за забезпечення належної внутрішньої та зовнішньої упаковки відправлення, з метою достатнього захисту його вмісту від ризиків пошкодження, що виникають при транспортуванні, обробці та сортуванні з використанням автоматизованого сортувального обладнання та автоматичних пристроїв для завантаження, перевантаження та розвантаження, а також при необхідності, від різних кліматичних умов. Упаковка повинна виключати можливість доступу до вмісту відправлення не залишаючи слідів розкриття. Відправник несе повну відповідальність за дотримання вищезазначених вимог до пакування відправлення.
 • 4.2. Правила пакування МЕВ розміщені на Сайті.

5. ЗАБОРОНЕНІ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

 • 5.1. Виконавець не приймає до транспортування МЕВ, вміст яких складають заборонені та небезпечні предмети. Актуальний перелік небезпечних, заборонених та таких, що не приймаються до транспортування відправлень розміщується на Сайті: https://мпс.укр/. Відправник зобов’язується час від часу перевіряти та звірятися із вказаним переліком.
 • 5.2. Передаючи відправлення для транспортування МПС, Відправник підтверджує що відправлення не містить небезпечних або заборонених до перевезення предметів у відповідності до цього розділу. МПС має право перевірити вміст відправлення. У разі виникнення у Відправника сумнівів стосовно збереження відправлення в процесі транспортування, Відправник повинен поінформувати МПС та звернутися із запитом щодо можливості перевезення Відправлення з урахуванням особливостей Відправлення. Якщо Відправник не поінформував МПС про зазначені особливості, шляхом направлення листа, вважається, що Відправлення не містить предметів, які є небезпечними, забороненими або такими, що не допускаються до перевезення Виконавцем.
 • 5.3. Відправник несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникають у зв’язку з відвантаженням Відправлень, які не допускаються до транспортування згідно з цим розділом або у випадках, коли МПС не було належним чином поінформовано про особливості транспортування Відправлення.
 • 5.4. У разі порушення Відправником умов, зазначених у п. 5.1 цих Умов, або умов повідомлення, описаних у п. 5.2, будь-яка відповідальність за втрату або пошкодження з боку МПС виключається.
 • 5.5. МПС залишає за собою право, без будь-якої відповідальності та подальших претензій зі сторони Замовника, відмовитися приймати або зупинити надання послуги щодо небезпечних для перевезення або заборонених законодавством чи правилами МПС відправлень.
 • 5.6. Якщо Відправник передає МПС відправлення, яке не відповідає будь-якому обмеженню або умові, викладеним в цих Умовах, без письмової згоди МПС, МПС не відшкодовує будь-які збитки, які Відправник може понести в зв’язку з перевезенням МПС такого вантажу, включаючи провізну плату.

6. ПЕРЕВІРКА БЕЗПЕКИ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 6.1. МПС має право здійснювати перевірку відправлень на предмет їх відповідності умовам безпеки та відсутності заборонених до транспортування предметів згідно п. 5.1. цих Умов. Перевірка безпеки здійснюється шляхом використання рентгенівських променів або шляхом розкриття відправлення. Відправник безумовно погоджується з такими перевірками безпеки відправлень.
 • 6.2. Якщо за результатами перевірки безпеки відправлення, яке передбачало розкриття відправлення виявлено, що вміст не є небезпечним або забороненим до перевезення, таке відправлення належним чином упаковується та продовжує рух на адресу Отримувача.
 • 6.3. Якщо під час перевірки безпеки відправлення буде з’ясовано, що вміст відправлення є таким, що заборонений, небезпечний або не допускається до перевезення, МПС має право відмовитися від подальшого транспортування такого відправлення з обов’язковим інформуванням Відправника про таку відмову. Відправник повинен негайно здійснити забір Відправлення за власний рахунок. Якщо вміст Відправлення вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, МПС має право повідомити про це правоохоронні органи або інші компетентні органи державної влади.
 • 6.4. МПС не несе відповідальності за прямі або не прямі збитки, які спричинені пошкодженнями в результаті перевірок безпеки відправлень, відповідно до умов цього розділу.

7. ОГОЛОШЕНА ВАРТІСТЬ ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ОПЛАТА

 • 7.1. Оголошена вартість повинна дорівнювати реальній (ринковій) вартості відправлення. При цьому відправлення з типом «Документи» оголошеної вартості не мають.
 • 7.2. Замовник має сплачувати та відшкодовувати обґрунтовані витрати МПС, в т. ч. витрати по зберіганню, будь-які збитки, податки та митні збори, які може понести та/або сплатити МПС внаслідок того, що МЕВ не відповідає будь-якому обмеженню або положенню, передбаченому Договором/Публічним договором та/або Умовами.
 • 7.3. Оплата за відправлення здійснюється в національній валюті України шляхом банківського переказу на рахунок Перевізника у вигляді попередньої оплати з українського банку.

8. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

 • 8.1. Для усіх МЕВ необхідно заповнити заявку на перевезення, що містить наступну інформацію:
  • 8.1.1. Інформація про Відправника:
   • 8.1.1.1. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б., номер мобільного телефону та електронна пошта (e-mail) контактної особи.
   • 8.1.1.2. Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса, номер телефону та e-mail.
   • 8.1.1.3. Країна та місто відправлення.
   • 8.1.1.4. Індекс адреси відправлення.
  • 8.1.2. Інформація про Отримувача:
   • 8.1.2.1. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б., номер мобільного телефону та електронна пошта (e-mail) контактної особи.
   • 8.1.2.2. Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса, номер телефону.
   • 8.1.2.3. Країна та місто отримання.
   • 8.1.2.4. Індекс адреси отримання.
  • 8.1.3. Інформація про відправлення:
   • 8.1.3.1. Кількість вантажних місць.
   • 8.1.3.2. Опис вмісту відправлення.
   • 8.1.3.3. Фактична вага та габарити відправлення.
   • 8.1.3.4. Оголошена вартість.
  • 8.1.4. Інформація про Замовника послуги:
   • 8.1.4.1. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б., номер мобільного телефону та електронна пошта (e-mail) контактної особи.
   • 8.1.4.2. Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса, номер телефону та e-mail.
  • 8.1.5. Обраний тип сервісу доставки.
  • 8.1.6. Додаткові послуги.
  • 8.1.7. Інша інформація, яка може вплинути на якість, термін і вартість надання послуг.
 • 8.2. Замовник повинен надати документи, що підтверджують вартість відправлення.
 • 8.3. Для відправлень від юридичної особи з типом «Вантаж» мають бути оформлені проформа-інвойс або комерційний інвойс. Ці документи обов’язково повинні бути затверджені підписом та печаткою Відправника. Інвойс оформлюється Відправником і повинен бути роздрукованим на офіційному бланку юридичної особи і затверджений фірмовою печаткою (за наявності) та підписом головного бухгалтера чи керівника. Для відправлень від фізичної особи з типом «Вантаж» Відправник повинен надати МПС копію свого паспорта.
 • 8.4. Замовник повинен надати додаткові документи, що вимагаються законодавством країни Відправника або Отримувача в обов’язковому порядку.
 • 8.5. Всі дані повинні бути надані англійською та мовами країн Отримувача та Відправника, якщо це вимагається законодавчими вимогами країн Отримувача та Відправника (в іншому випадку Замовник погоджується з автоматичними перекладом та транслітерацією).
 • 8.6. За запитом державних органів при митному оформленні Відправник чи Отримувач повинен надати додаткові документи та інформацію.
 • 8.7. Відправник та/або Замовник несе відповідальність за точність та повноту даних, внесених в заявку на перевезення, та за забезпечення того, щоб були вказані адекватні контактні реквізити відправника та отримувача. Відправник відповідає за те, щоб МЕВ були належним чином упаковані, позначені та марковані, щоб їхній описаний та класифікований вміст супроводжувався такою документацією, яка може (у кожному випадку) знадобитися для їх перевезення, а також дотримувалися усі вимоги Умов та чинного законодавства.
 • 8.8. Якщо в заявці на перевезення або іншій застосовній супровідній документації МПС не обирається окремий рівень обслуговування, відправка здійснюватиметься на умовах звичайної послуги, а всі відповідні збори будуть нараховуватись відповідним чином. Відправник гарантує, що усі МЕВ подані для перевезення за цими умовами, відповідають обмеженням, наведеним вище, і були підготовлені у захищених приміщеннях ним самим (для відправника-фізичної особи) або надійним персоналом, або іншою стороною, що подає відправлення МПС і що вони були захищені від неправомірного втручання під час підготовки, зберігання та перевезення до МПС. МПС покладається на цю гарантію, приймаючи будь-які МЕВ для транспортування. Будь які інші МЕВ до транспортування не приймаються.

9. УМОВИ ПРИЙОМУ ВІДПРАВЛЕННЯ

 • 9.1. Прийом відправлень здійснюється наступними способами (якщо не було окремої домовленності між Сторонами про інше):
  • забір відправлення на адресі Відправника.
 • 9.2. МПС залишає за собою право відмовити Відправнику в прийомі відправлення і не буде нести при цьому жодної відповідальності.

10. УМОВИ ОДЕРЖАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 10.1. Прийом відправлень здійснюється наступними способами (якщо не було окремої домовленності між Сторонами про інше):
  • доставка відправлення до адреси Отримувача.
 • 10.2. МПС може доставити вантаж отримувачу, вказаному в заявці на перевезення, або будь-якій іншій особі, яка видається такою, що має право прийняти МЕВ від імені отримувача (наприклад, особи у тому ж приміщенні, що й отримувач, або сусіди отримувача), за винятком випадків, коли є підстави сумніватися у праві такої особи приймати доставку. Підпис такої особи свідчить про надання послуг (виконання обов’язків) МПС у повному обсязі. МПС не зобов’язане перевіряти особу отримувача (наприклад, запитувати документи, що посвідчують особу).
 • 10.3. Якщо спроба доставки відправлення виявилася невдалою, МПС має право використовувати будь-які альтернативні методи доставки. Такі альтернативні методи включають, але не обмежуються наступним: переадресацією доставки на альтернативну адресу; дозволом водієві залишити МЕВ в приміщенні Замовника; зміні сервісу, обраного Відправником, або дати доставки; доставкою відправлення особі, що знаходиться по сусідству з отримувачем в тій же будівлі та яка готова прийняти доставку або доставити відправлення до найближчого відділення.
 • 10.4. Замовник/Відправник відмовляється від будь-яких претензій, що можуть виникнути до МПС, якщо МПС діяла у відповідності до інструкцій, отриманих від Отримувача. МПС або його партнери/контрагенти можуть використовувати електронні пристрої для підтвердження доставки і відправник погоджується, що він не заперечуватиме, коли МПС посилатиметься на роздруковану копію підпису Отримувача, що отриманий і зберігається у електронній формі.
 • 10.5. Доставка відправлень вагою понад 30 кг здійснюється МПС до першого поверху будинку.

11. МИТНИЙ ОГЛЯД І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 • 11.1. Якщо для МЕВ необхідне митне оформлення, відповідальністю Відправника є забезпечити МПС повною та точною документацією (Інвойс, сертифікат походження товару тощо) для цієї мети, а МПС діятиме від імені відправника або отримувача для проходження митного оформлення. МПС надає послуги митного брокера за свій рахунок та проводить процедури з митного оформлення в рамках чинного законодавства.
 • 11.2. Відправлення підлягає митному оформленню та огляду в порядку, визначеному законодавством країн Відправника і Отримувача. При цьому, МПС має право на вимогу митних органів:
  • надавати їм дані про вміст МЕВ та/або інші відомості, необхідні для митного оформлення відправлення;
  • за рахунок Замовника здійснювати визначення якості, вантажно-розвантажувальні роботи, розкриття упаковки, огляд відправлення.
 • 11.3. Відправлення, затримані на митниці до отримання супроводжувальних документів, наявність яких передбачається митними правилами, на термін, більший ніж визначено законодавством конкретної країни, підлягає поверненню. МПС не несе відповідальність за затримки та збитки, в тому числі недоотриману вигоду, в результаті таких затримок, а також за дії або бездіяльність третіх осіб.
 • 11.4. Якщо від МПС вимагається сплатити будь-які податки, збори або відрахування від імені відправника, отримувача, МПС має право здійснити таку оплату з подальшою компенсацією такого платежу відправником або отримувачем під час отримання/повернення МЕВ.
 • 11.5. Наявність митних платежів визначається законодавством України в залежності від Замовника/Отримувача (фізична або юридична особа) та оголошеної вартості відправлення. Платником за мито, податки та інші митні збори може виступати лише Отримувач. Точний розмір митних платежів визначається лише після доставки в країну отримання.
 • 11.6. Замовник зобов’язується не допускати одночасного доручення на виконання митного оформлення МЕВ МПС та третім особам. Митне оформлення проводить МПС.
 • 11.7. Замовник зобов’язаний сплатити податки, митні збори та платежі, нараховані/донараховані під час/після митного оформлення МЕВ Замовника у зв’язку зі зміною ставок мита, митних зборів та розмірів інших митних платежів, та з інших підстав, а також суми фінансових санкцій, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною оплатою вказаних податків, митних зборів та платежів.
 • 11.8.Якщо Відправник/Отримувач відмовився від послуг митного оформлення або Відправником/Отримувачем не вчинено дій, які необхідні для здійснення митного оформлення (не надано документи, надано не повний комплект документів, тощо) або з Відправником / Отримувачем відсутній зв’язок протягом строку, що надається для митного оформлення, таке Відправлення вважається невитребуваним.
 • 11.9. Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення та має право розпорядитися невитребуваним відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг.

12. МИТНИЙ ОГЛЯД І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В ІНШИХ КРАЇНАХ

 • 12.1. Якщо для МЕВ необхідне митне оформлення, відповідальністю Відправника є забезпечити МПС повною та точною документацією (Інвойс, сертифікат походження товару тощо) для цієї мети, а МПС якщо не отримає інших вказівок, діятиме від імені, на кошти та на ризик відправника або отримувача для проходження митного оформлення. МПС надає послуги митного брокера за рахунок Відправника або Замовника та проводить процедури з митного оформлення в рамках чинного законодавства.
 • 12.2. Відправлення підлягає митному оформленню та огляду в порядку, визначеному законодавством країн Відправника і Отримувача. При цьому, МПС має право на вимогу митних органів:
  • – надавати їм дані про вміст МЕВ та/або інші відомості, необхідні для митного оформлення відправлення;
  • – за рахунок Замовника здійснювати визначення якості, вантажно-розвантажувальні роботи, розкриття упаковки, огляд відправлення.
 • 12.3. Відправлення, затримані на митниці до одержання супроводжувальних документів, наявність яких передбачається митними правилами, на термін, більший ніж визначено законодавством конкретної країни, підлягає поверненню. МПС не несе відповідальність за затримки та збитки, в тому числі недоотриману вигоду, в результаті таких затримок, а також за дії або бездіяльність третіх осіб.
 • 12.4. Якщо від МПС вимагається сплатити будь-які податки, збори або відрахування від імені відправника, отримувача МПС має право здійснити таку оплату з подальшою компенсацією такого платежу відправником або отримувачем під час отримання/повернення МЕВ.
 • 12.5. Митне оформлення експорту відбувається в країні отримання відправлення або в країні транзиту відправлення, в залежності від типу послуги. Наявність митних платежів визначається законодавством кожної конкретної країни в залежності від Замовника/Отримувача (фізична або юридична особа) та оголошеної вартості відправлення. Платником за митно-брокерське оформлення експорту, а також мито, податки та інші митні збори може виступати лише Отримувач. Точний розмір митних платежів визначається лише після доставки в країну отримання.
 • 12.6. Відповідальність за сплату послуг, нарахувань та будь-яких інших витрат, що повинні бути сплачені отримувачем в іншій країні, покладається на Відправника.
 • 12.7. Замовник зобов’язується не допускати одночасного доручення на виконання митного оформлення МЕВ МПС та третім особам.
 • 12.8. Замовник зобов’язаний сплатити податки, митні збори та платежі, нараховані/донараховані під час/після митного оформлення МЕВ Замовника у зв’язку зі зміною ставок мита, митних зборів та розмірів інших митних платежів, та з інших підстав, а також суми фінансових санкцій, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною оплатою вказаних податків, митних зборів та платежів.
 • 12.9. Якщо Відправник/Отримувач відмовився від послуг митного оформлення або Відправником/Отримувачем не вчинено дій, які необхідні для здійснення митного оформлення (не надано документи, надано не повний комплект документів, тощо) або з Відправником / Отримувачем відсутній зв’язок протягом строку, що надається для митного оформлення, таке Відправлення вважається невитребуваним.
 • 12.10. Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення та має право розпорядитися невитребуваним відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг.

13. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

 • 13.1. Сервіс «Відстеження відправлення» передбачає можливість відстежити за номером заявки на перевезення місцезнаходження відправлення. Скористатися сервісом можна на Сайті.
 • 13.2. Інші додаткові послуги є платними і можливість їх надання залежить від окремої країни.

14. ЗБЕРІГАННЯ

 • 14.1. Кількість днів «безкоштовного» зберігання (вартість зберігання врахована у вартість доставки) з моменту прибуття відправлення на пункт видачі, а також кількість гарантованих спроб доставки відправлення при замовленні послуги відправлення «до адреси», що забезпечує МПС, визначається окремою країною Отримувача.
 • 14.2. Термін безкоштовного зберігання в Україні складає 30 днів.
 • 14.3. В залежності від країни, після останнього дня безкоштовного зберігання (останньої спроби доставки), відправлення повертається на склад МПС для подальшого зберігання. Зберігання відправлення може бути подовжено з ініціативи Замовника.
 • 14.4. Отримувач повинен протягом строків (термінів), встановлених чинним законодавством та цими Умовами, провести митне оформлення відправлення самостійно або замовити відповідну послугу в МПС. У випадку непроведення Отримувачем митного оформлення відправлення, МПС залишає за собою право повернути таке відправлення Відправнику. При цьому витрати, пов’язані з поверненням відправлення, сплачуються Замовником.

15. РОЗКРИТТЯ, ПОВЕРНЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • Виконавець має право розкрити, повернути, використати на власний розсуд або утилізувати відправлення у відповідності до нижчезазначеного.
 • 15.1. Виконавець має право розкрити відправлення для наступних цілей:
  • 15.1.1. З метою перевірки вмісту на предмет відповідності вкладень заявленим.
  • 15.1.2. З метою збереження вмісту пошкодженого відправлення.
  • 15.1.3. З метою ідентифікації отримувача або відправника, якщо це не може бути встановлено іншими способами.
  • 15.1.4. З метою усунення ризиків, які можуть бути спричинені відправленням, відносно будь-яких осіб або їх майна.
  • 15.1.5. З метою перевірки на предмет дотримання законодавчих вимог та розпоряджень органів державної влади.
 • 15.2. Якщо обставини, що перешкоджають доставці не можуть бути подолані, Виконавець має право повернути відправлення Відправнику за таких умов:
  • 15.2.1. Без митного оформлення – якщо відправник/замовник не відповідає протягом 30 календарних днів на запит щодо подальших дій відносно відправлення.
 • 15.3. Якщо існують обставини, що перешкоджають доставці не можуть бути подолані, Виконавець має право використати відправлення на власний розсуд за таких умов.
  • 15.3.1. Якщо Відправник/Замовник не відповідає на запит Виконавця щодо подальших інструкцій:
   • протягом 30 календарних днів.
  • 15.3.2. Без отримання попередніх вказівок відправника/замовника, якщо:
   • вміст відправлення швидко псується.
   • стан вантажу обґрунтовує таку дію.
   • вартість вмісту відправлення не виправдовує вартість затрат на його зберігання.
   • міст відправлення несе небезпеку для людей або майна;
 • 15.4. Відправник/Замовник несе відповідальність за відшкодування Виконавцю за всі витрати, які понесені Виконавцем в результаті відкриття та / або використання та / або знищення та / або повернення відправлення із-за кордону.
 • 15.5. Випадки, в яких не можливо доставити відправлення (в тому числі, але не виключно):
  • 15.5.1. Відправлення не доставлене на адресу після декількох спроб доставки.
  • 15.5.2. Вміст відправлення заборонений законодавством країни.
  • 15.5.3. Відправлення не розмитнене протягом 30 календарних днів.
  • 15.5.4. Складна політична ситуація країни.
  • 15.5.5. Відправлення з пошкодженням, що не підлягає подальшому транспортуванню.
  • 15.5.6. Отримана відмова отримувача від отримання відправлення.
  • 15.5.7. Відправлення не витребуване Отримувачем.
 • 15.6. У випадках, описаних вище (за виключенням заборонених, небезпечних та пошкоджених відправлень) МПС за погодженням Замовника здійснює повернення чи утилізацію даного відправлення. При цьому Замовник зобов’язується сплатити будь-які понесені МПС витрати у зв’язку з поверненням чи утилізацією.
 • 15.7. Якщо погодження та гарантію оплати Замовника на повернення не одержані, впродовж 30 календарних днів після прибуття відправлення на склад МПС, МПС залишає за собою право розпоряджатися відправленням на власний розсуд без будь-якої відповідальності перед Відправником, Одержувачем та Замовником.

16. ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ ТА ЗАБОРУ ВІДПРАВЛЕНЬ

 • 16.1. Строки (терміни) доставки відправлень вказані в робочих днях і не включають день забору відправлення. Строки доставки є орієнтовними і не можуть бути розцінені, як чітко визначені та гарантовані, можуть відрізнятися від вказаних МПС і не включають в себе:
  • 16.1.1. День передачі МЕВ до перевезення.
  • 16.1.2. Вихідні дні.
  • 16.1.3. Офіційні свята.
  • 16.1.4. Дні, по яких банківські установи не працюють.
  • 16.1.5. Тривалість (періоди) затримок, пов’язаних з перевіркою безпеки відправлень.
  • 16.1.6. Строки митного оформлення відправлень.
  • 16.1.7. Затримки, що викликані обставинами поза контролем Виконавця.
 • 16.2. Строки забору відправлення також є орієнтовними і не можуть бути розцінені, як чітко визначені та гарантовані строки забору.

17. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 17.1. У випадку розгляду претензій, в т.ч. з метою визначення підстав, порядку та розміру відшкодування збитків Замовнику:
  • 17.1.1. При міжнародному повітряному перевезенні застосовуються положення:
   • – Конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 року (Варшавська конвенція),
    зізмінами та доповненнями.
   • – Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28 травня 1999 року (Монреальська конвенція), зі змінами та
    доповненнями.
  • При застосуванні, положення Монреальської конвенції мають переважну силу над положеннями Варшавської конвенції.
  • 17.1.2. Якщо положення однієї з конвенцій, визначених підпунктом 16.1.1., не застосовуються, МПС та Замовник керуватимуться нормами відповідного національного законодавства.
 • 17.2. Про усі подані претензії МПС має повідомлятися письмово у найкоротші строки:
  • 17.2.1. При міжнародному повітряному перевезенні, у випадку втрати або пошкодження вантажу, претензія надсилається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з планової (розрахункової) дати отримання вантажу.
  • 17.2.2. У випадку затримки доставки вантажу при міжнародному повітряному перевезенні претензія надсилається не пізніше 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати, коли вантаж був переданий у розпорядження отримувача.
 • 17.3. Претензія на компенсацію будь яких збитків подається в паперовій формі та має обов’язково містити наступні дані: дата складання; номери заявки на перевезення, за якими подаються претензійні вимоги; детальні причини подачі претензії (об’єми пошкоджень та/або втрат, підміна) по кожній із заявок на перевезення; розмір претензійних вимог; підпис і печатка (за наявності) Замовника.
 • 17.4. Претензії стосовно будь-яких непрямих збитків Замовника Виконавцем не приймаються.
 • 17.5. Відповідальність МПС:
  • 17.5.1. Межі відповідальності МПС.
   • 17.5.1.1. У разі повної втрати або пошкодження МЕВ з вини МПС, МПС повертає Замовнику суму, що дорівнює $26/кг в перерахунку на курс НБУ на момент відшкодування коштів.
   • 17.5.1.2. У разі часткової втрати або пошкодження МЕВ з вини МПС, МПС повертає Замовнику відповідну частину у відсотковому відношенню пошкоджень від $26/кг.
   • 17.5.1.3. Не дивлячись на умови підпунктів 16.5.1.1. – 16.5.1.2., якщо, відповідно до підпунктів 16.1.1. – 16.1.2., до регулювання відносин застосовуються положення однієї з конвенцій – відповідальність МПС встановлюється та обмежується положеннями відповідної конвенції.
  • 17.5.2. Крім випадків, коли положення конвенцій, визначених підпунктом 16.1.1., або норми відповідного національного законодавства, згідно підпункту 16.1.2., вимагають
   іншого, МПС не несе відповідальності:

   • – за недоставку/прострочення доставки відправлення у випадку відмови отримувача від отримання відправлення без належних для того підстав (пошкодження, втрата
    тощо) або надання Замовником/Відправником некоректної/неправильної інформації про умови доставки МЕВ.
   • – за пошкодження МЕВ без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям МЕВ.
   • – за цілісність, збереженість (схоронність) МЕВ або його нестачу у випадку, якщо МЕВ передається Замовнику в цілій/неушкодженій упаковці, а також, якщо виявлені
    пошкодження упаковки не збігаються з пошкодженнями МЕВ.
   • – за дотримання температурного режиму під час транспортування МЕВ.
   • – за такі збитки як: витрати на альтеративне транспортування, втрата прибутку, втрата комерційних можливостей або доходу, що були завдані внаслідок
    невикористання МЕВ у зв’язку з будь-якою його втратою, пошкодженням або затримкою доставки.
   • – якщо втрата вантажу, його пошкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій, недогляду та/або інструкцій Замовника/Відправника, не викликаних діями
    або недоглядом з боку МПС, внаслідок дефекту вантажу чи внаслідок обставин, уникнути яких МПС не міг і наслідки яких він не міг відвернути.
   • – за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його службовці та агенти вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди,
    або що для нього чи для них було неможливо вжити таких заходів.
   • – у випадку донарахування Замовникові після митного оформлення МЕВ Замовника та випуску МЕВ під певний митний режим податків, митних платежів та зборів
    (у зв’язку зі зміною ставок мита, митних зборів та розмірів інших митних платежів, вимог нормативних документів та з інших підстав), а також у разі застосування до
    Замовника сум фінансових санкцій у зв’язку із несвоєчасною оплатою вказаних податків, митних зборів та платежів.
   • – за збитки, понесенні Замовником до чи після митного оформлення МЕВ, зокрема у разі виявлення після митного оформлення митним органом недобору митних
    податків та зборів, а також у разі ненадання Замовником у повному обсязі документів та відомостей, необхідних для митного оформлення.
   • – за виявлення митним органом випадків здійснення Замовником контрабанди і інших злочинів у сфері митної справи, а також порушення митних правил, у тому числі
    при перевірці його фінансово- господарської діяльності, і повідомлення ним свідомо недостовірних відомостей при оформленні митних або інших документів.
   • – якщо вміст МЕВ складався з будь–яких заборонених предметів, навіть якщо МПС помилково прийняв таке відправлення.
   • – за відмову від сплати будь-яких незаконних платежів на користь Замовника/Відправника/Отримувача.
   • – за дії чи бездіяльність Замовника, які порушують вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України до, під час чи після митного оформлення.
   • – за недоставку/прострочення доставки відправлення у випадку відмови отримувача від отримання відправлення без належних для того підстав (пошкодження, втрата
    тощо) або надання Замовником/Відправником некоректної/неправильної інформації про умови доставки МЕВ.
  • 17.5.3. Відповідальність МПС за збереження МЕВ припиняється з моменту його видачі Одержувачу.
 • 17.6. Відповідальність Замовника:
  • 17.6.1. Замовник несе відповідальність за повноту та правильність інформації, зазначеної в заявці на перевезення, що додається до відправлення, а також за правильність інформації про адресу, номер телефону та електронну пошту (e-mail) отримувача.
  • 17.6.2. По відправленнях, що підлягають обкладанню митними зборами Відправник/Замовник несе відповідальність за наявність, комплектність і повноту документації, необхідної для митного оформлення.
  • 17.6.3. Замовник відповідає за всі негативні наслідки (розбиття МЕВ, поломку, деформацію та ін.) у разі використання неналежної упаковки МЕВ (упаковки, що не відповідає особливостям МЕВ, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки МЕВ) та відсутності спеціального маркування.
  • 17.6.4. У випадку, якщо передане Замовником МЕВ містило отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, МЕВ яких перевозилися або зберігалися разом із МЕВ Замовника.
  • 17.6.5. У разі застосування до МПС або до його посадових осіб фінансових санкцій, штрафів, інших видів фінансової відповідальності, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України, у зв’язку з наданням Замовником неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійснення інших порушень з боку Замовника, а також у зв’язку з несвоєчасним наданням Замовником необхідних для декларування документів та інформації, Замовник несе відповідальність перед МПС у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до МПС, або сумі штрафу, накладеного на посадову особу МПС, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до МПС або його посадових осіб.
  • 17.6.6. Якщо відправник, отримувач, замовник або інша сторона не сплачує будь-яку суму за цими умовами протягом 30 календарних днів, МПС може утримувати будь-які відправлення, які вона перевозить, до отримання повного платежу, або може продати такі відправлення та спрямувати надходження на погашення боргу перед нею, при цьому вважатиметься, що Відправник / Отримувач / Замовник відмовилися від права власності на відправлення. Будь-який залишок, що не був сплачений, залишається належним до сплати.
  • 17.6.7. Якщо під час видачі МЕВ Сторонами буде виявлено пошкоджене МЕВ або МЕВ, якого не вистачає в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які пошкодження, нестачу або відсутність вмісту МЕВ всередині упаковки покладається на Відправника.

  18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

  • 18.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
  • 18.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.
  • 18.3. Під значним пониженням або підвищенням температури розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої температури, за якої прийняте до транспортування МЕВ, що перебуває на складі, у вантажному відсіку транспортного засобу МПС або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або знищується.
  • 18.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.